Gymnasiet tænkt forfra

Introduktion

Gymnasiet tænkt forfra var et treårigt projekt, der involverede seks gymnasier (der repræsenterer stx, htx, hhx og hf) i Region Hovedstaden. Projektets formål var at arbejde med organiseringen og implementeringen af undervisningen på en måde, der understøtter, at de deltagende elever udvikler nye innovationskompetencer, et højere fagligt niveau samt større motivation og lyst til at lære. På hvert gymnasium deltog et team af lærere samt eleverne i én klasse, der i hele deres gymnasietid deltager i projektet.

Projektet blev løbende dækket igennem en række dokumentarfilm af Batavia Media for Region Hovedstaden. 

Film om projektforløbet 2012-2015

Opstart

Film om starten på projektet i efteråret 2012.

Undervisning i s-toget?

Hvad sker der, når man ændrer det fysiske rum?

Lærer i innovationsskolen

Hvordan er det at være lærer, når man arbejder med innovative undervisningsformer?

Elev i innovationsskolen

Amalie Fuhrman er 17 år og går på HTX på Lyngby TEC. Hun er en del af det store innovationsprojekt Gymnasiet Tænkt Forfra. hvilke ordninger og aftaler som har gjort det muligt for dem at have et job.

Ledelse

Hvordan ændres ledelsens dagligdag sig, når den skal arbejde med innovationsskole?

Eksterne samarbejdspartnere

En stor del af projektet handler om at inddrage eksterne samarbejdspartnere i undervisningen.

Eksamen

Hvordan går man til eksamen, når han kører innovation i undervisningen?

Midtvejsresultater

Hvad er status midt i projektet?

Projektarbejde

På Borupgaard Gymnasium har de for alvor kastet sig ud i projektarbejdet.

Nye og gamle kompetencer

Hvilke nye kompetencer er der forbundet med innovationsskolen?

Konference

En gruppe elever skal organisere en konference som en del af undervisningen. 

Kan man måle innovation?

Hvad gør man i de enkelte fag for at måle innovation?

Elever som undervisere

Hvad sker der, når eleverne selv skal undervise?

Problemløsning

Eleverne får stillet en opgave som skal løses på 48 timer.

Hvad kom der så ud af det?

Opsamling

Tre år set med en forskers øjne

På Institut for Naturfagenes Didaktik har en forsker fulgt projektet igennem tre år.