Rettighedskamp i Uganda

Introduktion


Ugandas handicapbevægelse har igennem en længere årrække opnået vigtige forbedringer for mennesker med handicap. I en ny serie webfilm tager formand for Dansk Handicapforbunds ungdomskreds i Danmark, Ann-Katrine Kviesgaard, til Uganda for at undersøge hvordan livsvilkårene er for mennesker med handicap i landet.

Se filmene, som er en visuel rejse i Uganda, hvor handicapbevægelsen organiserer egne sportsaktiviteter, træner medlemmer i at drive kooperativer og arbejder imod diskrimination i skolesystemet. 

Projektet er støttet af Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje og udført i samarbejde med Dansk Handicapforbund.

Webfilm

I hver webfilm besøger vi en ny del af Ugandas handicapbevægelse.

Del 1: Mennesker med erhvervet hjerneskade

I Uganda lever mennesker med erhvervet hjerneskadet ofte isolerede, udstødte af lokalsamfund og/eller uden nogle offentlige myndigheder til at støtte sig. Organisationen Brain Injury Support of Uganda (BISOU) har på tværs af Uganda etableret lokale afdelinger, som samler medlemmerne i støttegrupper og arbejdskollektiver, ligesom de har en gruppe der organiserer parasport.

Del 2: Mennesker med rygmarvsskade

De mennesker som er lamme i kroppen som følge af en rygmarvsskade står ofte uden mulighed for at benytte offentlige busser eller motorcykeltaxaer. Den ugandiske organisation SIA organiserer selvhjælpsgrupper, hvor mennesker med rygmarvsskade både lærer at anvende kørestol og overleve i et samfund, hvor der ikke er meget hjælp at hente. Men de arbejder også for rettigheder, bl.a. har SIA presset på for oprettelsen af en rygmarvskade-afdeling på universitetshospitalet i Kampala og de kræver nu hjælpemidler, rehabilitering og tilgængelighed i bygninger.

Del 3: Mennesker med albinisme

Albinoer er i flere afrikanske lande en forfulgt minoritet, fordi der i nogle lokalsamfund eksisterer overtro om heksedoktorer og sort magi. Derfor kæmper albinoernes organisationer imod diskrimination og forfølgelse, ligesom de arbejder for at få anerkendt rettigheder, bl.a. for at få gratis solcreme til deres medlemmer, som lider under manglende melanin pigment i øjne, og hud.