Danmarks kanon

Introduktion

 Hvilke samfundsværdier, traditioner eller bevægelser, der har formet os i Danmark, vil du tage med ind i fremtidens samfund?

Danmarkskanon indeholder ti værdier. Dem kan man se som vigtige byggeklodser i ”danskhedens DNA”. Vi er vant til de ti værdier. De er en del af vores selvforståelse. Måske tager vi dem for givet og er derfor ude af stand til rigtigt at se dem? Hvordan ville vores land se ud uden de ti værdier? Hvad ville være anderledes uden velfærd, frihed og hygge? Dette materiale sætter lys på Danmarkskanon-værdierne ved at se på dem i relation til deres modsætninger. I ti film spiller et hold unge skuespillere en fiktion situation, hvor de enkelte værdier er i spil eller på spil. Hvilke værdier er nødvendige for fælleskabets overlevelse? Og hvad kan fællesskabet rumme?

Produceret med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler 2019.

Tillid

Hvordan ville det danske samfund se ud uden frivillighed og tillid?

Kønsligestilling

Hvordan ville det danske samfund se ud uden kønsligestilling?

Kristne kulturarv

Hvordan ville det danske samfund se ud uden den kristne kulturarv?

Velfærdssamfundet

Hvordan ville det være at bo i et Danmark uden velfærd og hygge?

Lighed for loven

Hvordan ville det være at bo i et Danmark, hvor der forskelsbehandles?

Det danske sprog

Hvordan havde Danmark set ud uden sproget?

Hygge

Hvordan ville det være at bo i et Danmark uden hygge?

Foreningslivet

Hvordan ville det danske samfund se ud uden et foreningsliv?

Frihed

Hvordan ville det være at bo i et Danmark uden frihed?

Frisind

Hvordan ville det være at bo i et Danmark uden frisind?