En anderledes barndom

Introduktion

At være barn i en familie, hvor der er psykisk sygdom kan være svært. Ensomhed, angst og isolation er kan være barnets vilkår fordi barnet tror at han/hun er den eneste der har det sådan. Det er vigtigt, at alle rundt om barnet har relevant viden og handlemuligheder, så barnet får størst mulig støtte, Derfor har SINDs Pårørenderådgivning i samarbejde med Batavia Media lavet denne undervisningsfilm, som skal være med til at sætte fokus på det særlige vilkår nogle børn lever med. Vi ønsker at på man skoler og uddannelsessteder vil tage emnet op til debat, så tabu kan brydes og børn og unge pårørende kan få tilbudt relevant hjælp. Filmen er bygget op af fem små sekvenser, hvor både en psykiater, en terapeut og ikke mindst de pårørende beskriver, hvordan det er at leve som pårørende.

Projektet er lavet i samarbejde med SINDS pårørenderådgivning med støtte fra undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Hvad er psykisk sygdom?

Flemming Tived speciallæge i psykiatri fortæller om psykisk sygdom hos børn.

De andre ved

Beretninger fra børn om hvor vigtigt det er at skabe rum for diskussion mellem børnene uden forældrene.

Fortæl det til kammeraterne

Sebastians far har en psykisk sygdom og har derfor svært ved at have venner med hjem.

Et anderledes hjem

Børn med pyskisk sygdom i hjemmet forklarer om udfordringerne, der også strækker sig udenfor hjemmets rammer.