Klog på de små

Introduktion

Materialet “Klog på de små” består af 3 film, der beskriver værktøjer til at skabe gode relationer til børn i opdragelsen af dem.

Sprogtilegnelse for de 0-3 årige

I den tredje film fortæller tale-sprogkonsulent Ulla Flye Andersen om det nye fokus på sprogtilegnelse i 0-3-årsalderen, og om hvordan man kan give børn nogle værktøjer, der på længere sigt letter deres adgang til at kunne læse.

Nærvær og opmærksomhed

I filmen om nærhed og opmærksomhed og det gode samspil forklarer udviklingskonsulent Karen Sørensen om at åbne relationer til barnet igennem kropslig og verbal guidning.

Pædagogiske læringsmiljøer

I filmen om pædagogiske læringsmiljø er der fokus på værktøjer, redskaber og metoder til, hvordan den voksne kan fastholde børnenes opmærksomhed og fordybelse samt stimulere sansningen.