Korruption verden over

Introduktion

Korruption er et vigtigt element i den globale økonomi. Derfor er kendskabet til korruption også vigtigt for at forstå udviklingen eller mangel på samme i et land. Dette tema omhandler korruption i udviklingslande med Ghana som case samt åsager til korruption og de konsekvenser – for samfundet og for det enkelte menneske. Modulet henvender sig til undervisning i samfundsfag på B – eller A-niveau og International økonomi B/A på HHX. Modulet kan både bruges selvstændigt eller i forbindelse med et forløb om demokrati, internationale samfundsforhold, globalisering og økonomisk udvikling.

5 dokumentarfilm om korruption i udviklingslande

 Filmene er optaget i Ghana og viser konkrete eksempler på korruption i samfundet og de negative konsekvenser for samfundsudviklingen.

Hvorfor stopper det ikke?

Uligheden vokser og væksten i samfundet bremses, når en stor del af landets ressourcer går til korruption, Men hvorfor det er så svært at stoppe korruption i et udviklingsland?

Nær græsrødder sætter ind

Ghana Integrity Initiative er Transparency Internationals samarbejdspartner i Ghana. Organisationen oplyser, overvåger og rådgiver om korruption.

Korruption i skolesystemet

Uddannelse er en forudsætning for at få et godt job og kunne forsørge sig selv. Det giver grobund for korruption på alle niveauer fra grundskolen til universitet. 

Hverdagsliv i Ghana

Almindelige ghanesere fortæller om deres møde med hverdagskorruption: Fra den lille korruption i morgentrafikken til den store korruption i politik under valgkamp.

Rollespil

 Korruption optræder i mange former og sammenhænge. Rollespilsfilmene viser tre fiktive eksempler på korruption som en del af hverdagen i et udviklingsland.

Rollespil 1: På sundhedsklinikken

Problemstilling: en af rejsedeltagerne er blevet syg og har brug for lægehjælp

Rollespil 2: Bureaukrati

Problemstilling: du har brug for tilladelse til at rejse til en anden  del af landet.

Rollespil 3: I tolden

Problemstilling: Du har vigtigt udstyr, som skal gennem tolden – her og nu!

Korruption i Danmark

Korruption optræder i begrænset omfang i Danmark sammenlignet med mange andre lande. Men også i Danmark er der sager med korruption i den offentlige og private sektor.

Har vi korruption i Danmark?

Danmark bliver betragtet som et af de mindst korrupte lande i verden. På Transparency Internationals indeks over opfattelsen af, hvor megen korruption der er i forskellige lande (Corruption Perceptions Index) ligger Danmark i toppen sammen med de øvrige nordiske lande.

I 2015 er Danmark placeret som nr. 1 ud af 168 lande og er landet med den højeste nationale score med 91 af 100 mulige.

Sammenlignet med mange andre nationer er Danmark et land, hvor korruption kun optræder i begrænset omfang og ikke i samme grad er en del af samfundsstrukturen. Men også i Danmark er der sager med korruption både inden for den offentlige og private sektor.

Dansk lovgivning og korruption

Korruption dækkes af flere paragraffer i den danske straffelov. Lovene gælder både korruption begået i Danmark og i udlandet. Selve ordet ”korruption” optræder ikke i lovteksterne, men det gør ordet ”bestikkelse” til gengæld.

De vigtigste love er § 122 om bestikkelse i den offentlige sektor og § 299 om bestikkelse i den private sektor. Lovgivningen skelner mellem aktiv bestikkelse – hvor man giver eller lover bestikkelse – og passiv bestikkelse, hvor man kræver eller accepterer at modtage bestikkelse. At medvirke til bestikkelse er også strafbart ifølge dansk lov.

 

Ifølge straffelovens § 122 gør:
”den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten”
sig skyldig i aktiv bestikkelse af personer i offentlig tjeneste eller hverv, hvilket kan straffes med bøde eller fængsel i op til seks år.