Rettidig omsorg

Introduktion

Disse film indeholder en række fortællinger og refleksioner. Først fra fire unge, der selv har oplevet at have brug for hjælp under deres opvækst. Derefter fra forskellige fagprofessionelle, der alle i kraft af deres arbejde er i kontakt med børn og har gjort sig tanker om og erfaringer med at handle i forhold til børns signaler om mistrivsel.

De nødvendige samtaler med forældrene

AKT-lærerne Rasmus Fangsø og Betina Dohn har en række råd til hvordan man forbereder og gennemfører samtalerne.

Observér børnenes signaler

AKT-lærer Betina Dohn fortæller om lærernes ansvar for at hjælpe eleverne. Om de mange forskellige typer af tegn man kan støde på i arbejdet med at spore omsorgssvigt.

Skab en kultur af åbenhed

Institutionsleder Henrik Schroeder Nielsen fortæller om pædagogernes rolle i forhold til udsatte børn. Om hvordan man skaber en kultur af åbenhed.

Pigen med de mærkelige fastre

Pædagog Mads Juul Øhlenschlæger fortæller om et forløb. Fra de første observationer af en piges adfærd over møder med faren og til sidst en underretning.

Socialrådgiver: Hvad sker der på rådhuset?

Socialrådgiver Rikke Ludvigsen gennemgår processen fra en underretning kommer ind på rådhuset til en familie får hjælp. Kommunikationen med de fagprofessionelle hæmmes af tavshedspligten.

Sundhedsplejersken møder alle børn

Sundhedsplejerske møder Anette Bryndum Larsen allerede børnene. I filmen gennemgår hun observationer, samarbejde med forældre og andre faggrupper.

Dental neglect

“Dental neglect” er fagbetegnelse for tandmæssig omsorgssvigt. Det forekommer i alle kommunale tandplejer, fortæller overtandlæge Katja Thor.

Skærpet opmærksomhed på de små tegn

Specialtandlæge og retsodontolog Dorte Arenholt Bindslev arbejder med voldsramte børn i tandlægeregi. Hendes erfaring er, at de fysiske tegn på omsorgssvigt ofte kan være svære at spotte.

De nødvendige samtaler med børn

Lærer Betina Dohn har mange erfaringer med nødvendige samtaler med børn. Hun opfordrer til, at man går forsigtigt frem og spørger med nænsomhed.

Tværfagligt samarbejde

I Holbæk Kommune mødes pædagoger, lærere, skoleleder, psykologer, socialrådgiver, sundhedsplejesker og nogle gange også forældrene i et konsultativt forum. Tre fagfolk videregiver deres erfaringer.

Om at se det hele barn

Tandlæge Ida Nøhr Larsen har mange års erfaring med at spotte omsorgssvigt, men hun finder det svært at trænge om bag facaden. Men hendes bekymringer for konkrete børn altid vækker genklang hos deres lærere.

Reagér aktivt på bekymringen

Sundhedsplejerske Lisbeth Wilms fortæller om fagets rolle i forhold til opsporing af omsorgssvigt. For sundhedsplejersker er det tværfaglige samarbejde helt centralt.