Tænk hvis det skete for mig

Introduktion

Hvilke mekanismer kan medvirke til eller modvirke, at konflikter i samfundet udvikler sig til forfølgelse – og måske i sidste ende folkedrab? Gennem fiktive hændelser holdt op mod virkeligheden, kan du arbejde med disse spørgsmål under dette undertema.

Del 1

Hvad vil du gøre, hvis en som du kender, bliver udstødt eller forfulgt uden grund? Og hvad vil du gøre, hvis det er dig, som pludselig står uden for fællesskabet?

Del 2

En grundlæggende forudsætning for den måde det danske samfund fungerer på, er tilliden til at danskerne i bund og grund er ordentlige mennesker. Vi er alle lige, og vi har alle lige ret til at være her. Samfundet er styret på en måde, som er demokratisk og overordnet set retfærdigt.

Del 3

Men hvad nu, hvis det ikke var tilfældet? Hvad nu hvis samfundet var i krise? Hvis vi alle var under pres? Hvordan ville du reagere? Og hvilke valgmuligheder har vi, når vi skal handle i en krisesituation? Og hvordan sikrer vi at fællesskabet og solidariteten ikke forsvinder i en mangelsituation, når det er alles kamp mod alle? Er du bevidst om, at følge nogle etiske guidelines, når du agerer blandt mennesker?