Verden i dine hænder

Introduktion

Verden i dine hænder er et online undervisningssite til gymnasiet og HF, men kan også bruges af grundskolens 9.-10. klasser. Emnet er verdens fremtid.

FN har udvalgt 17 nye Verdensmål, som blev vedtaget 25. september 2015.  Målene omfatter alle verdens lande frem til 2030.

Hvilke mål synes du er vigtigst for klodens fremtid?

Arbejd med målene – bidrag til målene – påvirk verden.

Alt materiale er gratis til undervisningsbrug, men må ikke bruges i kommerciel sammenhæng.

Beskyttelse mod vold og kriminalitet

Alle mennesker bør kunne leve i et samfund, som beskytter dem mod kriminalitet og vold. Et lovløst samfund begrænser dine muligheder, dine rettigheder som menneske og din frihed. Som borger har du krav på, at staten beskytter dig og dine værdier. 

En god uddannelse

En god uddannelse er udgangspunktet for at du som voksen kan få et godt arbejde til en ordentlig løn. Derfor skal så mange børn som muligt gennemføre en grundskole og lære de nødvendige kompetencer. Men mange piger i udviklingslande gennemfører ikke deres skolegang 

Adgang til nærende mad

Fattigdom og sult er forbundet med hinanden. Når en befolkning sulter, er det ikke altid fordi der mangler fødevarer i deres område, men fordi folk ikke har penge til at købe sund mad i tilstrækkelige mængder. Men 1 ud af 8 mennesker i verden sulter fortsat.

Telefon og internetadgang

Brugen af moderne informations og kommunikationsteknologi fortsætter med at vokse. I dag er der over 7 milliarder mobiltelefon abonnementer, svarende til et abonnement per menneske på kloden. Mobilnettet er udbygget så en stor del af jordens befolkning i dag har mobildækning.

Gøre noget ved klimaet

Konsekvenserne af klimaforandringer vil påvirke alle lande på kloden. Men især de fattige udviklingsområder vil blive hårdt ramt. Der er overordnet to måder at gøre noget ved klimaet på: at mindske verdens CO2 udslip og at tilpasse samfundet de kommende klimaændringer.

Politisk frihed

Politisk frihed indgår i begrebet borgerrettigheder. Borgerrettigheder adskiller sig fra de universelle menneskerettigheder ved at være de gældende rettigheder i netop det samfund, du lever i. Derfor kan der være forskel på, hvilke borgerrettigheder der er gældende i et land.

Frihed fra diskrimination og forfølgelse

Overalt i verden er der mennesker som bliver udelukket fra fællesskaber, forskelsbehandlet eller udsat for vold fordi de er dem, de er: Homoseksuelle og transkønnede, piger og kvinder, handicappede, religiøse grupper, etniske minoriteter og hiv-smittede.

Et bedre sundhedsvæsen

Et godt helbred er fundamentet for vores liv og handlemuligheder. Et godt sundhedsvæsen er altafgørende for at sikre vores helbred og tilbyde os behandling, når vi har brug for det.

Adgang til rent vand

Alle mennesker bør have adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold. Uden rent drikkevand forsvinder eksistensgrundlaget i et område for både mennesker og dyr. En stabil tilførsel af rent drikkevand er svær at opnå, hvis ikke der er toiletter og lignende.

Støtte til mennesker, der ikke kan arbejde

Mange mennesker verden over har brug for et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, enten fordi de ikke kan arbejde eller fordi de ikke kan få et job. Siden den økonomiske krise satte ind, er der blevet flere ledige på verdensplan.

Ligestilling mellem mænd og kvinder

Kvinder udgør halvdelen af verdens befolkning, men alligevel er der stor forskel på mænd og kvinders vilkår. Hvis vi ønsker global ligestilling, må vi sikre, at mænd og kvinder har de samme rettigheder og muligheder på vigtige områder som uddannelse, økonomi og politisk indflydelse.

Bedre jobmuligheder

Alle voksne har brug for en indtægt til at kunne betale helt basale udgifter: mad, husly, tøj og medicin. Et godt job giver dig muligheder.

En ærlig og lydhør regering

God regeringsførelse støtter LIGHED, DEMOKRATI, ÅBENHED og RETSSIKKERHED. Regelmæssige frie valg med flere politiske partier, en åben offentlig debat og et uafhængigt retssystem er eksempler på en god ledelsesstil.

Beskyttelse af skove, floder og have

Planter og dyreliv er uundværligekilder til føde, energi og til medicin. Mange planter og dyrearter i verden er i dag truede pga. rovdrift og forurening, som ødelægger deres leveområder. I udviklingslande kan forurening eller udtørring af floder fjerne livsgrundlaget for en lokalbefolkning.

Bedre transport og veje

Trafikale udfordringer kan i et udviklingsområde være mangel på gode veje til de eksisterende køretøjer. I en pulserende storby kan det være endeløse bilkøer, fordi mængden af biler overstiger vejnettets kapacitet.

Pålidelig energi i hjemmet

Et moderne hjem er baseret på en jævn energitilførsel til belysning, varme og madlavning. Selv kortvarige strømsvigt kan forstyrre hverdagen i den del af verden, hvor man er afhængige af elektricitet.